COPISTERIA

IMPRESSIÓ DIGITAL

GRAN FORMAT

IMPRESSIÓ TEXTIL

SEGELLS DE GOMA

ESTUDIANTS

DECORACIÓ

ROLL-UP

CONTACTE

Tel.: 93 748 08 80

Mail: comercial@digitalprint.cat

Carrer Pare Sallares 21 - Local - 08201 Sabadell

DP SABADELL 2012 S.L. amb N.I.F. B-02732543 domicili en PARE SALLARES 21 LOCAL (08201) SABADELL (BARCELONA). L’informa que és responsable d'un fitxer de dades de caràcter personal, on s'inclouen les seves dades, la finalitat de les quals és la relació comercial i l'enviament de documentació, axi mateix com la promoció, oferta i publicitat. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, informació, rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades a la adreça indicada, per escrit concretant la seva sol.licitud la qual ha d’anar acompanyada de la fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat.*

* Indica los campos obligatorios

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.